Kolejiště

Kolejiště

Kolejiště má plochu 11 m2 a je ve tvaru písmene L a maximální šířka nepřesahuje 130 cm. Tím je zajištěna dobrá přístupnost ke každému místu kolejiště. Kolejiště představuje asi 40 metrů kolejí, 26 výhybek a je rozděleno do tří samostatně napájených úseků s možností současného provozu více jak deseti vlakových souprav. 

Hlavním konstrukčním materiálem krajiny jsou bloky pěnového polystyrénu. Tvůrčím záměrem je modelovat provoz a krajinu s maximálním využitím motivů z tachovského okolí, samozřejmě při respektování prostorových možností. Proto největší nádraží má kolejový systém co nejblíže podobný tachovskému nádraží s věrnou kopií nádražní budovy a vedle stojícího skladu, který je již v současné době minulostí.

Pro vedlejší trať jsou připraveny modely nádraží Stráž u Tachova a Cebiv, které reprezentují typický vzorek železničních staveb na vedlejších tratích v našem okolí. Nad tratí na kopci je model hradu Přimda, vedle nádraží je prostorově přizpůsobený model tachovského autobusového nádraží s přepravní budovou. Autorem těchto modelů je Ing. Miroslav Panský.

Přestavby a úpravy

V roce 2001 proběhla výměna kolejí na celém klubovém kolejišti. Staré východoněmecké koleje nahradily modelové koleje firmy Pilz. Součástí přestavby se stala i stavba nové spojky mezi tachovským nádražím a horní tratí. 

V rámci celkové rekonstrukce kolejového systému našeho klubového kolejiště bylo počítáno samozřejmě i se změnou jeho řízení. Původní záměry, které připravoval Kamil Jirka bohužel vzaly za své z důvodu autorova zaneprázdnění jinými aktivitami. Za této situace se jako spásná ukázala nabídka Michala Novotného z Liberce, studenta Dopravní fakulty ČVUT Praha, který se zabývá možnostmi řízení modelových kolejišť s využitím počítače. Velmi rádi jsme Michalovi poskytly potřebné vstupní údaje a po několika měsících jeho usilovné tvůrčí práce přišel okamžik pravdy.

Dne 9. listopadu 2003 přijel Michal Novotný do Tachova a přivezl s sebou funkční vzorek periferních zařízení, které by byly schopny příkazy zadávané do počítače převést do té podoby, aby se příslušné pokyny skutečně realizovaly na kolejišti.

Testy byly úspěšné, praktická zkouška prověřila, že navržená zařízení jsou provozuschopná .

Kolejiště bylo provozované poprvé po výměně kolejí a výhybek u příležitosti MČR 2004 ve zkušebním provozu s tímto novým systémem. Tento provoz se však neosvědčil díky své časté poruchovosti. Vznikli také problémy s inkompatibilitou, kdy na tomto složitém systému nemohli jezdit všechny modely vlaků.

V neděli 20. května 2007 se v klubových prostorách našeho Kroužku setkal Kamil Jirka a Michal Novotný. Oba jsou odborníky na elektrotechniku a elektroniku a oba dosud odděleně řešili ovládání klubového kolejiště. Na této schůzce byl dohodnut další společný postup v řešení technických záležitostí kolejiště, který však po necelých 3 měsících skončil a na kolejiště byli dodány pouze ovládací panely bez zapojení.

Na první klubové schůzce dne 7. ledna 2009 na nás čekalo velké překvapení.

Během vánočních prázdnin dvojice členů Rudolf Chrastina a Jiří Suchý přepracovala elektrické zapojení kolejiště a tím umožnila provoz na kolejišti
- s ručním ovládáním, bez využití počítačové techniky, ale spolehlivě fungující řešení.

Od této doby je kolejiště plně funkční včetně nové spojky mezi tachovským nádražím a horní tratí.