Členství

Zaměření činnosti členů kroužku

Hlavní náplní práce kroužku je vlastní modelářská činnost t.j. rukodělná činnost, náročná na přesnost a trpělivost dětí, nikoliv "hraní si s vláčky". K provozu na modelovém kolejišti se děti rovněž dostanou, ale nikoli pravidelně na každé schůzce, protože kolejiště je stále ve stavbě. 

Činnosti členů

Vlastní modelářská činnost členů kroužku podle věku a úrovně modelářských dovedností prochází různými stupni podle obtížnosti přibližně v těchto etapách: 

 1. stavba jednoduchých modelů železničních vozidel a vozidel městské dopravy z vlastních vystřihovánek KŽM (potřeba základní vybavení)
 2. Stavba složitějších papírových modelů železničních vozidel, staveb případně dalších modelů z časopisu ABC (potřeba základní vybavení plus obvykle vlastní vystřihovánka)
 3. Stavba jednoduchých modelů železničních budov, případně dalších staveb do kolejiště vlastní konstrukce dle dodaných nebo vlastních plánů (potřeba základní vybavení, rozšířené o materiál na stavbu - lepenka z krabic od dortů, bonboniér, vánočních kolekcí atd, další drobný materiál - slída do oken, tenký plech apod., latexové barvy v základních odstínech, štětce příslušných velikostí.)
 4. Stavba modelů železničních vozidel ze stavebnic (kity) - mimo základní vybavení potřeba vlastní stavebnice (cena od 150,- do 200,- Kč), modelářské barvy, pilníky, štětce
 5. Stavba modelů lokomotiv z epoxy odlitků - pro pokročilé (potřeba mimo základní vybavení dále sada pilníků, lupénková pilka, modelářské barvy příslušných odstínů, štětce, a další drobné nářadí dle bližších pokynů). Surový odlitek modelu vozidla lze opatřit objednávkou na adrese u příslušných firem, cena odlitků podle typu a velikosti se pohybuje od 100,-do 300,- Kč.

S výrobky viz bod 3 - 5 se mohou děti zúčastnit oblastních a republikových soutěží železničních modelářů.

Základní vybavení pro práci v kroužku

1. Pro práci v kroužku členové potřebují základní vybavení v tomto rozsahu:

 • poznámkový blok formátu A4, nelinkovaný
 • psací potřeby (pero, propisovací tužka)
 • ostrá tužka na rýsování (nejlépe mikrotužka 0,5 mm)
 • nepoškozený trojúhelník s ryskou (na rýsování)
 • starší pravítko nebo trojúhelník (pro vyřezávání), ideálně kovové pravítko
 • modelářský nůž s vyměnitelnou čepelí - šíře čepele 9 mm Dále doporučené vybavení
 • barevné fixy nebo pastelky
 • ostré nůžky, vhodné na vystřihování drobných dílů z papíru
 • lepidlo na papír (doporučuji dispersní lepidlo Herkules, Sokryl nebo v menším balení Universal). Acetonová a pod. lepidla (Kanagom, Butacel, Chemopren a podobně) nejsou vhodná!!
 • vhodný obal (krabička) na zhotovené výrobky

2. Pro pokročilejší modelářskou činnost je potřeba další vybavení, které je částečně k dispozici v klubovně a jeho rozsah je vždy upřesněn podle konkrétní situace.

Pravidla pro členství v kroužku

 1. Přihlásit do kroužku se může každý zájemce o modelářskou činnost a železnici vyplněním přihlášky, zaplacením příspěvku na činnost kroužku a pořízením alespoň minimální sady základního vybavení potřebného pro modelářskou práci.
 2. Příspěvek na činnost kroužku činí 150,- Kč na školní rok. (V případě účasti v soutěžích Svazu modelářů musí být člen registrován, pro vystavení členského průkazu je třeba 1 ks fotografie průkazového formátu a členský příspěvek Svazu modelářů České republiky ve výši 50,- Kč za kalendářní rok)
 3. Zúčastní-li se člen svým výrobkem oblastní soutěže železničních modelářů a zároveň neměl-li neomluvenou neúčast na kroužku během školního roku, pak příspěvek na činnost pro následující školní rok neplatí.
 4. Schůzky kroužku jsou jednou týdně, ve středu od 16 do 18 hodin v klubovně ve 2. patře bloku školních družin Základní školy v Zárečné ulici v Tachově. Neúčast na schůzce prosíme omluvit od rodičů člena kroužku. V případě opakované (3x) neomluvené neúčasti bude členství v kroužku ukončeno.
 5. Děti ve věku 10 - 15 let potřebují při jízdě vlakem průkazku pro přiznání dětské slevy. Doporučujeme nechat si tuto průkazku vystavit.

Chcete se k nám přidat?